De vrederechter bij de minnelijke verdeling

Artikel 1206 Ger. W.


Gerechtelijke verdeling 2007: topics - dialogen - clausules