law - court - division

De gerechtelijke verdeling

De minnelijke gerechtelijke verdeling

De eigenlijke gerechtelijke vereffening-verdeling:

- de vordering tot uitonverdeelheidtreding (na echtscheiding of na openvallen nalatenschap)

- aanstelling van een notaris, die een staat van vereffening zal opmaken en partijen zal oproepen om deze staat van vereffening goed te keuren. Indien partijen geen opmerkingen hebben op de staat van vereffening, zal de notaris een proces verbaal van goedkeuring maken en vormt de staat van vereffening de eigendomstitel van partijen. De zaak is dan definitief verdeeld.

Alleen indien partijen het niet eens zijn over de staat van vereffening die door de notaris werd opgemaakt zal de notaris een proces-verbaal van beweringen en zwarigheden opmaken en neerleggen op de rechtbank. De rechtbank zal zich dan uitspreken over de staat van vereffening van de notaris.

- eventueel: verkoop van de goederen die niet kunnen verdeeld worden

- eventueel: homologatie van de staat van vereffening, na proces verbaal van beweringen en zwarigheden

- eventueel: opmerkingen van de rechtbank op de staat van vereffening

De verdeling wordt bij lottrekking gedaan

2747.com / law / court / division

contact

Notarieel recht

Gerechtelijk recht

Vrijwillige openbare verkoop van onroerend goed

Verkoop uit de hand van onroerend goed

Beslagrecht

Faillissementsrecht

Collectieve schuldenregeling

De verkoopakte

Het opstellen van notariele akten

 

In twee gevallen zullen mede-eigenaars gedwongen zijn een beroep te doen op de rechtbank om tot verdeling over te gaan van de eigendom die zij samen bezitten:

1. Ook al zijn er geen betwistingen, maar er is een minderjarige of andere beschermde persoon mede-eigenaar.

2. Ingeval de mede-eigenaars het niet eens zijn met elkaar over de verdeling

onverdeeldheid na echtscheiding, na openvallen nalatenschap of tijdens het huwelijk