Brussel I

22 december 2000

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende

de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Publicatieblad Nr. L 012 van 16/01/2001 blz. 0001 - 0023

Commentaar - Inhoudstafel