Brussel I

22 december 2000

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende

de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Publicatieblad Nr. L 012 van 16/01/2001 blz. 0001 - 0023

Commentaar

Deze verordening van de Raad komt in grote mate overeen met het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

In 2001 heeft de Europese Raad zijn werk verder gezet met de Brussel II verordening. Hierop is veel kritiek gekomen, en daarom is Brussel II vervangen door Brussel II bis van 27 november 2003.