Brussel I

Hoofdstuk I Toepassingsgebied
Artikel 1

Hoofdstuk II Bevoegdheid

Afdeling 1 Algemene bepalingen
Artikel 2 - 4

Afdeling 2 Bijzondere bevoegdheid
Artikel 5 - 7

Afdeling 3 Bevoegdheid in verzekeringszaken
Artikel 8 - 14

Afdeling 4 Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten
Artikel 15 - 17

Afdeling 5 Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst
Artikel 18 - 21

Afdeling 6 Exclusieve bevoegdheid
Artikel 22

Afdeling 7 Door partijen aangewezen bevoegd gerecht
Artikel 23 - 24 

Afdeling 8 Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid
Artikel 25 - 26

Afdeling 9 Aanhangigheid en samenhang
Artikel 27 - 30

Afdeling 10 Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht
Artikel 31
 

Hoofdstuk III Erkenning en tenuitvoerlegging
Artikel 32

Afdeling 1 Erkenning
Artikel 33 -  37

Afdeling 2 Tenuitvoerlegging
Artikel 38 - 52

Afdeling 3 Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 53 - 56


Hoofdstuk IV  Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen
Artikel 57 -  58


Hoofdstuk V Algemene bepalingen
Artikel 59 - 65

Hoofdstuk VI Overgangsbepalingen
Artikel 66

Hoofdstuk VII Verhouding tot andere besluiten
Artikel 67 - 72


Hoofdstuk VIII  Slotbepalingen
Artikel 73 - 76

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, 22 december 2000.

Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III
Bijlage IV
Bijlage V
Bijlage VI

Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende

de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Publicatieblad Nr. L 012 van 16/01/2001 blz. 0001 - 0023