Het gerechtelijk arrondissement in Belgie

Er zijn 27 gerechtelijke arronissementen in Belgie

Provincie Antwerpen: Antwerpen, Mechelen, Turnhout

 

De rechtbank van eerste aanleg

Komt overeen met de 27 gerechtelijke arronissementen

 

Hof van Beroep

Er zijn 5 hoven van Beroep in Belgie: Brussel, Antweren, Gent, Luik, Bergen

 

Hof van Cassatie

Er is 1 hof van Cassatie in Belgie: Brussel.

 

2747.com / law / court / jurisdiction

contact

Notarieel recht

Burgerlijk recht