Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Hoofdstuk I. Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van de eerste aanleg


Art. 1

Voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste aanleg, en de arbeidsrechtbanken, die hun zetel hebben in de provincies Henegouwen, Luxemburg en Namen en in de arrondissementen Nijvel, Luik, Hoei en Verviers, wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Frans gevoerd.

Wetsgeschiedenis