Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Hoofdstuk I. Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van de eerste aanleg

Art. 1 : Frans

Art. 2 : Nederlands

Art. 2bis :

...

Art. 9 : akten van de willige rechtsmacht