Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Hoofdstuk I. Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van de eerste aanleg

Art. 2

Voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste aanleg, en de arbeidsrechtbanken die hun zetel hebben in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg en in het arrondissement Leuven, wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Nederlands gevoerd.


Wetsgeschiedenis