De gerechtelijke vereffening-verdeling

Het proces-verbaal van opening van de werkzaamheden

Het opmaken van de staat van vereffening:

- De staat van vereffening met het ontwerp van verdeling

- Het voorafgaand deskundig onderzoek

- De voorafgaande verkopingen

- Eventueel: een tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden

- Aanmaning om inzage te nemen van de vereffeningsstaat

Het opmaken van het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden

Het proces-verbaal van loting/toewijzing van de gevormde kavels

 

2747.com / law /

contact

Gerechtelijk privaatrecht

Het opstellen van notariele akten

Notarieel familierecht

Beslagrecht

Familiaal vermogensrecht

Echtscheidingsrecht