Gerechtelijke verkoop bij uit onverdeeldheidtreding

Verkoop van de onroerende goederen

Deze verkoop dient openbaar te zijn. Indien er minderjarigen of andere te beschermen personen zijn, zal de verkoop gehouden worden ten overstaan van de Vrederechter

Verkoop van de roerende goederen

Deze kan zowel door een notaris als door een gerechtesdeurwaarder worden gehouden.

 

2747.com / law / court /

contact

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Het opstellen van notariele akten

Notarieel familierecht

Beslagrecht

Familiaal vermogensrecht

Echtscheidingsrecht