Notarieel gerechtelijk privaatrecht

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Tijdschrift voor notarissen

Machtiging tot verkoop uit de hand na faillissement: verwijzen = motiveren.

Waarvan akte
Wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

Leuvense notariele geschriften
De notariele toepassing van de artikelen 14 tot 23 wet 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk wetboek

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006