Notarieel gerechtelijk privaatrecht

1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Rechtskroniek voor het notariaat
Deel 4 : Beslagrecht: Recente rechtspraak inzake beslag en executierecht - Derdenbeslag. De plichten van de notaris als derde-beslagene - De niet-beschikbaarheid van het onroerend goed in het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek - Uitvoerend beslag om onroerend goed - Rangregeling

Tijdschrift voor notarissen
Hypothecair gewaarborgde interesten in geval van verkoop uit de hand van een onroerend goed bij collectieve schuldenregeling

Notarieel fiscaal maandblad
Vastgoed in samenloop. Capita selecta inzake verkoop van onroerend goed bij faillissement en vereffening, in het bijzonder de rangregeling

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006