Notarieel gerechtelijk privaatrecht

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Het opstellen van notariele akten
Boedelbeschrijving - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen - De veiling van onverdeelde goederen - De verkoop ingevolge uitvoerend beslag op onroerend goed - De rangregeling - De collectieve schuldenregeling - Bindende derdenbeslissing en arbitrage - Rechtsplegingen op verzoekschrift

Tijdschrift voor notarissen
De territoriale bevoegdheid van de vrederechter inzake verkopingen met minderjarigen - Boedelbeschrijving: opgave van geschonken goederen - Boedelbeschrijving - Hypothecair gewaarborgde interesten in geval van verkoop uit de hand van een onroerend goed bij collectieve schuldenregeling - Hoe kunnen onroerende goederen die na de sluiting van het faillissement opduiken door de notaris worden verkocht?

Leuvense notariele geschriften
Actuele ontwikkelingen inzake notarieel procesrecht: verzegeling, boedelbeschrijving, vereffening en verdeling

Notarieel fiscaal maandblad
Men moet niet kwistig omspringen met de verplichting tot eedaflegging. De boedelbeschrijving sensu lato - Over de toepassing van artikel 1278 tweede lid Ger.W. bij pluraliteit van echtscheidingsvorderingen. Een standpunt.

Notarius
Verkoopsprocedures van vastgoed van onbekwamen

Consultatiecentrum
Verzet tegen de verkoopsvoorwaarden - Rangregeling en kosten inzake mede-eigendom


Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006