Notarieel gerechtelijk privaatrecht

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
Congressen
Onbeslagbaarheid van de woning van de zelfstandige - Actuele knelpunten inzake kantonnement en beslag op bankrekeningen - Het Centraal Bestand van Berichten van Beslag : het mooiste justitieproject ooit?

Nieuwsbrief notariaat
Prive-woning zelfstandige niet langer vatbaar voor beslag na verklaring bij notaris - De fiscus en de rangregeling na Cassatie 17 november 2006 en de recente programmawet

Tijdschrift voor notarissen
2007 : Afsluiting van de inventaris en eedaflegging - Verzoekschrift tot afgifte van tweede grosse - Hoe echtgenoten in een gerechtelijke verdeling geschillen kunnen onttrekken aan de rechter door in der minne overeen te komen

Leuvense notariele geschriften
Het bemiddelingsbeding nader bekeken - Over de gerechtelijke verdeling de lege ferenda, deelakkoorden en clausules de lege lata - De procedure in vereffening-verdeling: enkele aandachtspunten voor de advocaat - Het tijdig instellen van vorderingen in het kader van een procedure van vereffening-verdeling

Waarvan akte
De EET-Verordening: belang voor de Belgische notaris

De vereffening van de nalatenschap
De procedure van de gerechtelijke verdeling

Notamus
Invloed van het strafrechtelijk bewarend onroerend beslag op de procedure van het civielrechtelijk uitvoerend beslag op onroerend goed

Rechtskundig weekblad
Verkoop van een onverdeeld aandeel in een nalatenschapsgoed

Consultatiecentrum
Strafrechtelijk bewarend beslag

Notariele clausules
Beslag op onroerend goed - Boedelbeschrijving

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006