Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

Uitvoerend beslag op onroerend goed

Verkoop van onroerende goederen na faillissement

Verkoop van onroerende goederen bij collectieve schuldenregeling

Verkoop van onroerende goederen van een minderjarige

Verkoop van onroerende goederen van een onbekwaam verklaarde

Verkoop van onroerende goederen van een nalatenschap aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving

Verkoop van onroerende goederen van een onbeheerde nalatenschap

Verkoop van onroerende goederen bij uit onverdeeldheidtreding

 

2747.com / law / court / real estate

contact

Notarieel recht

Gerechtelijk recht

Vrijwillige openbare verkoop van onroerend goed

Verkoop uit de hand van onroerend goed

Beslagrecht

Faillissementsrecht

Collectieve schuldenregeling

De verkoopakte

Het opstellen van notariele akten