Wetboek Registratierechten : Hoofdstuk IV. - Vaststelling van de rechten

Afdeling XIV : Vonnissen en arresten


Artikel 150