EEX-Verordening (Brussel I)

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED (art. 1)

HOOFDSTUK II BEVOEGDHEID Afdeling 1 Algemene bepalingen Afdeling 6 Exclusieve bevoegdheid (art. 22) Afdeling 7 Door partijen aangewezen bevoegd gerecht

HOOFDSTUK III ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING Afdeling 2 Tenuitvoerlegging

HOOFDSTUK IV AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKINGEN

HOOFDSTUK V ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK VI OVERGANGSBEPALINGEN

HOOFDSTUK VII VERHOUDING TOT ANDERE BESLUITEN

HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALINGEN

Artikel 76 Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, 22 december 2000.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht