Verkopingen ten overstaan van de Vrederechter

Openbare verkoop
De openbare verkopingen voorzien in Hoofdstuk IV. - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen worden gehouden ten overstaan van de Vrederechter. In elk wetsartikel wordt dit apart vermeld.

Dit brengt met zich mee dat om bijvoorbeeld goederen van iemand die onder voorlopig bewind is gesteld te verkopen bij iedere zitdag volgende personen zullen aanwezig zijn in de verkoopzaal:
- de notaris (eventueel bijgestaan door zijn klerk)
- de vrederechter (bijgestaan door de griffier)
- de voorlopige bewindvoerder (vaak een advokaat)
Wie dit vanuit law and economics bekijkt, kan zich de vraag stellen of dat nu echt wel allemaal nodig is.

Verkoop uit de hand
Indien gekozen wordt voor de verkoop uit de hand overeenkomstig artikel 1193 bis Ger.W. zal de verkoopakte gewoon voor de notaris wordt verleden zoals normaal en dus zonder dat de Vrederechter daarbij aanwig is.
Gerechtelijke verkoop 2007: topics - dialogen - clausules