Verzegeling - Boedelbeschrijving - Vereffening en verdeling

Verzegeling en ontzegeling

Bewarende maatregel

Ontvankelijkheid van het verzoekschrift
Ernstig belang

De verzegeling van eigen goederen onverdeelde goederen en goederen van een huwelijksgemeenschap
Huwelijksgoederengemeenschap - Eigen en onverdeelde goederen

De immateriele verzegeling of het verbod van betaling, teruggave en overdracht

Zegelverbreking

Proces-verbaal van het huisraad - Curator over het huisraad - Meineed


Partij bij ontzegelingNotarieel gerechtelijk privaatrecht