Gerechtelijk sekwester anno 2007

Verplichtingen van de sekwester


Zoals een bewaarnemer moet een gerechtelijke sekwester zorg dragen voor de zaken die hij bewaart.

Op het einde van zijn mandaat moet hij eventueel rekenschap geven van zijn beheer over de hem toevertrouwde zaken.