law : credit : act

Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.

Titel I. - Het hypothecair krediet
Hoofdstuk I. - Toepassingsgebied
Hoofdstuk II. - Algemene bepalingen. Art. 3-10
Hoofdstuk III. - Kosten en vergoedingen.Art. 11-13
Hoofdstuk IV. - De kredietovereenkomst.Art. 14-27
Hoofdstuk V. - Burgerlijke sancties.Art. 28-33
Hoofdstuk VI. - Strafbepalingen.Art. 34-36

Titel II. - Controle van de hypotheekondernemingen en de tussenpersonen bij hypothecair krediet
Hoofdstuk I. - Toepassingsgebied. Art. 37
Hoofdstuk II. - De controle. Art. 38-42
Hoofdstuk III. - De hypotheekonderneming.Art. 43, 43bis, 44
Hoofdstuk IV. - Wanbetaling.Art. 45-46
Hoofdstuk V. - Reclame en kosten.Art. 47-49

Titel III. - Overdracht van bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen en bijzondere vormen van hypotheekvestiging
Art. 50-51, 51bis, 52-53

Titel IV. - Slotbepalingen
Art. 54-55, 55bis, 56-63