Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Titel I. - Het hypothecair krediet

Hoofdstuk II. - Algemene bepalingen

Artikel 3 : nietigheid bedingen

Artikel 4 :

Artikel 5 :

Artikel 6 : aangehechte contracten

Artikel 7 : rentevoet: vast of variabel

Artikel 8 : rentevoet: voor de duur van de overeenkomst

Artikel 9 : rentevoet: veranderigen

Artikel 10 : interestberekening