Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Titel I. - Het hypothecair krediet

Hoofdstuk III. - Kosten en vergoedingen

Art. 11 : kosten

Art. 12 : vergoeding bij terugbetaling

Art. 13 : geen andere vergoedingen