Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Titel I. - Het hypothecair krediet

Hoofdstuk IV. - De kredietovereenkomst

Art. 14 :

Art. 15 :

Art. 16 :

Art. 17 :

Art. 18 :

Art. 19 :

Art. 20 :

Art. 21 :

Art. 22 :

Art. 23 :

Art. 24 :

Art. 25 :

Art. 26 :

Art. 27 :