Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Titel I. - Het hypothecair krediet

Hoofdstuk V. - Burgerlijke sancties

Art. 28 :

Art. 29 :

Art. 30 :

Art. 31 :

Art. 32 :

Art. 33 :