Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Titel I. - Het hypothecair krediet

Hoofdstuk VI. - Strafbepalingen

Art. 34 :

Art. 35 :

Art. 36 :