Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Titel I. - Het hypothecair krediet

Hoofdstuk II. - Algemene bepalingen

Art. 6.

Art. 7. De rentevoet is vast of veranderlijk.

Art. 8.