Achterstallige betaling van een lening

Het kan zijn dat U een elektronische boekhouding heeft. Daar staan misschien wel de betalingen van interesten in, maar U heeft misschien graag toch een overzicht van de bedragen in kapitaal. .

Vooral bij het opmaken van een overzicht van achterstallige interesten kan het nuttig zijn ook het kapitaal dat nog moet betaald worden duidelijk te vermelden op zijn eigen overzicht.

Voor dergelijke geprinte overzichten is het van zeer groot betalng duidelijk te vermelden op welke datum ze zijn afgesloten. Zo heeft men tenminste een zeer duidelijk overzicht in geprinte versie. Dit is veel bruikbaarder dan wanneer men jaren later een boekhouding zou moeten gaan nazien.

En eventueel kan men het overzicht voor akkoord laten ondertekenen door de schuldenaar. Op die manier sluit men betwisting uit. Dat is ook in het belang van de schuldenaar. Men kan hem ook een exemplaar geven als dat gewenst is.