Afrekening voor ...................... , afgesloten op ...

Saldo vorige afrekening: ..............

aflossing kapitaal

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

Interesten

Naam schuldenaar:

lening: .... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.................... euro

.................... euro

.................... euro

.................... euro

.................. euro

....................

lening: .... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.................... euro

.................... euro

.................... euro

.................... euro

.................. euro

....................

lening: .... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.... / .... / ........

.................... euro

.................... euro

.................... euro

.................... euro

.................. euro

Middenpagina