Afrekening tegenover een schuldeisers van de betaling van interesten door verschillende schuldenaars

Men kan best de namen opschrijven van alle schuldenaars.

Afrekening voor ...................... , afgesloten op ...

Saldo vorige afrekening: ..............

aflossing kapitaal

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

Interesten

 

Schuldenaars:

Plaatsing:

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

................... lening .... / .... /........ : .................. euro

Aan hem:

.... / .... /........ aan hem: .................. euro

.... / .... /........ aan hem: .................. euro

.... / .... /........ aan hem: .................. euro

Blijft: .............................. euro B.V. en V.