De lening en samenwonenden

1. Wanneer de ene partner meer investeerde in een gezamenlijke aankoop dan de andere, kan dit worden rechtgezet.

2. Ik verklaart verschuldigd te zijn aan ... de som van ...