Bij de aankoop van een eigendom door 2 personen (bijvoorbeeld samenwonenden) wordt door de ene 6.200 euro meer geÔnvesteerd dan de andere.

Om dit recht te zetten, kan er een lening worden ondertekend tussen deze twee personen, waarin de ene verklaart aan de andere 3.100 euro verschuldigd te zijn.

Door deze schuldbekentenis wordt de situatie van het verschil in geÔnvesteerd bedrag rechtgezet.

Immers indien 2 personen een gelijk aandeel in een eigendom aankopen, worden zij verondersteld ook beiden hetzelfde aandeel in de prijs te betalen.

Door de helft van het extra bedrag dat de ene partner investeert niet zelf te investeren, maar uit te lenen aan de andere partner, hebben beide partners eenzelfde kapitaal in handen.

Nu is het mogelijk dat hoewel de ene partner een groter bedrag in handen heeft dan de andere, zij toch over een gelijk bedrag beschikken om samen te investeren.

De schuld is slechts een lening van de helft van het extra bedrag dat de partner investeert. De andere helft is deze die hij zelf investeert en die krijgt hij terug doordat hij zelf ook een aandeel terugkrijgt in het aangekochte eigendom.

De lening van 3.100 euro moet door de ene partner aan de andere worden terugbetaald. Wanneer dit moet worden gedaan, en of er eventueel een interest verschuldigd is, daarover kan vrij een overeenkomst worden gesloten, naargelang de wensen van beiden.