Ondergetekende:

...............

verklaar verschuldigd te zijn aan:

..............

de som van ..........................

Deze som zal moeten terugbetaald worden bij de verkoop van de woning te ................

Opgemaakt te ............................ op .....................................