Het uitlenen van een som geld

Men zal best per lening een overzicht bijhouden. Daar kan men zien hoeveel de interesten bedragen..

De betaalde interesten worden best nagezien aan de hand van de boekhouding. Daar wordt overgeboekt van de rekening van de schuldenaar naar de rekening van de schuldeiser.

De achterstallige interesten zal men best nazien aan de hand van een pagina waarop zowel Datum lening, Saldo kapitaal, Vervaldagen en Interesten in 4 kolommen worden weergegeven .