Terugbetaling van een lening

Bij terugbetaling van kapitaal op een onvoorzien tijdstip, wordt vaak een wederbeleggingsvergoeding aangerekend.

In de wet op het hypothecair krediet wordt verboden deze wederbeleggingsvergoeding op een hoger bedrag dan 3 maanden huur op het kapitaal dat wordt terugbetaald vast te stellen.

Bij een gedeeltelijke terugbetaling van kapitaal wordt de wederbelggingsvergoeding normaal berekend op interesten op het terugbetaald kapitaal .