Gedeeltelijke terugbetaling van een lening en de wederbeleggingsvergoeding

Kapitaal dat wordt terugbetaald:

Thans uitstaand kapitaal:

Thans lopende interesten:

Huidige vervaldagen

Belgie