law : crime : act

Witwaswet

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen: Europese richtlijn - Artikel 2 (financiele instellingen), 2bis (notaris,...) en 2 ter (advocaten) - "witwassen van geld"

Hoofdstuk II. - Identificatie van de cliënten en interne organisatie op het niveau van de in de artikelen 2, 2bis en 2ter beoogde ondernemingen en personen.

Hoofdstuk IIbis. - Beperking van de betalingen in contanten

Hoofdstuk III. - Informatieverstrekking tussen de in de artikelen 2, 2bis en 2ter beoogde ondernemingen of personen en de met de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme belaste overheden.

HOOFDSTUK IV. - Controle- of toezichthoudende overheden. Art. 21, 21bis, 22

HOOFDSTUK V. - (Sancties bij niet-naleving van artikel 10ter). Art. 23

HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepaling. Art. 24

HOOFDSTUK VII. - Slotbepaling.

 

2747.com / law / Strafrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Na de invoering van de witwaswet in Belgie in 1993 werd ze voortdurend gewijzigd. De tekst hierboven geeft de toestand van de inhoudstafel voor het jaar 2004 weer. Bij die wijzigingen heeft men overigens ook de strijd tegen het terrorisme aan de titel van de wet toegevoegd.

 

2747.com / law / Strafrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht