Witwaswet

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet past de richtlijn toe van de Raad 91/308/EEG van 10 juni 1991, tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld.

 

2747.com / law / Strafrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Drug kartels

In de VS besefte men in Miami in de strijd tegen de grote drug kartels van de jaren 80 dat men de boekhouders, banken en advocaten moest inschakelen om de internationaal georganiseerde drugkartels aan te pakken.

Het toepassingsgebied van deze wet betreft dus niet de kleine spaarder die wat zwart geld heeft.

Europa

De witwaswet is er gekomen omwille van een europese richtlijn. Deze richtijn is er gekomen omwille van bepalingen uit het EG-Verdrag.

Anno 2005 werkt Europa niet meer met richtlijnen die in nationale wetten moeten worden omgezet, maar met verordeningen: Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten.

 

2747.com / law / Strafrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht