Witwaswet

Hoofdstuk IIbis. - Beperking van de betalingen in contanten

Art. 10bis. De prijs van de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque, uitgezonderd voor een bedrag tot 10 % van de prijs van de verkoop, en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 15 000 EUR. De verkoopovereenkomst en -akte moeten het nummer van de financiŽle rekening vermelden waarlangs het bedrag werd of zal worden overdragen.

Wanneer de in artikel 2, 17į, en artikel 2bis, 1į, bedoelde personen vaststellen dat voornoemde bepaling niet werd nageleefd, brengen zij dit onmiddellijk ter kennis van de Cel voor financiŽle informatieverwerking.

Art. 10ter. De prijs van de verkoop door een handelaar van een goed ter waarde van 15 000 EUR of meer mag niet in contanten worden vereffend.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

2004: wijziging witwaswet

Wet 2004-01-12, art. 18 en 19; Inwerkingtreding : 02-02-2004

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht