Belgisch Strafwetboek

Titel IV. - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening

HOOFDSTUK I. - SAMENSPANNING VAN AMBTENAREN. Art. 233-236

HOOFDSTUK II. - AANMATIGING VAN MACHT DOOR ADMINISTRATIEVE EN RECHTERLIJKE OVERHEDEN. Art. 237-239

Hoofdstuk III. - Verduistering, knevelarij en belangenneming gepleegd door personen die een openbaar ambt vervullen: Art. 240-244 en art. 245

HOOFDSTUK IV. - (OMKOPING VAN PERSONEN DIE EEN OPENBAAR AMBT UITOEFENEN). Art. 246-253

HOOFDSTUK V. - MISBRUIK VAN GEZAG. Art. 254-259

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht