Boek 2. - De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder

Titel VIII. - Misdaden en wanbedrijven tegen personen


Hoofdstuk VI. - Enige andere wanbedrijven tegen personen

Art. 458 : beroepsgeheim