strafbaar
8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK.

BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. (inhoudstafel anno 2006)

HOOFDSTUK I. - MISDRIJVEN.
Art. 1-6

HOOFDSTUK II. - STRAFFEN.
AFDELING I. - VERSCHILLENDE SOORTEN VAN STRAFFEN.
Art. 7, 7bis
AFDELING II. - CRIMINELE STRAFFEN.
Art. 8-24
AFDELING III. - CORRECTIONELE GEVANGENISSTRAF.
Art. 25-27
AFDELING IV. - POLITIEGEVANGENISSTRAF.
Art. 28-29
(BEPALINGEN AAN DE AFDELINGEN II, III EN IV GEMEEN). <W 18-03-1970, art. 1>
Art. 30, 30bis, 30ter
AFDELING V. - STRAFFEN AAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN GEMEEN.
Onderafdeling I. - (Straffen aan misdaden en wanbedrijven gemeen, toepasselijk op natuurlijke personen). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 5; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 31-34
Onderafdeling II. - (Staffen aan misdaden en wanbedrijven gemeen, toepasselijk op rechtspersonen). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 6; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 35-37, 37bis
AFDELING VBIS. - DE WERKSTRAF <Ingevoegd bijW 2002-04-17/33, art. 3; Inwerkingtreding : 07-05-2002>
Art. 37ter, 37quater, 37quinquies
AFDELING VI. - STRAFFEN AAN DE DRIE SOORTEN VAN MISDRIJVEN GEMEEN.
Onderafdeling I. - (De geldboete op natuurlijke personen toepasselijk). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 7; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 38-41
Onderafdeling II. - (De geldboete op rechtspersonen toepasselijk). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 8; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 41bis
Onderafdeling III. - (Bijzondere verbeurdverklaring). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 9; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 42-43, 43bis, 43ter, 43quater

HOOFDSTUK III. - ANDERE VEROORDELINGEN DIE WEGENS MISDADEN, WANBEDRIJVEN OF OVERTREDINGEN KUNNEN WORDEN UITGESPROKEN.
Art. 44-50, 50bis

HOOFDSTUK IV. - POGING TOT MISDAAD OF TOT WANBEDRIJF.
Art. 51-52

HOOFDSTUK V. - HERHALING.
Art. 53-57

HOOFDSTUK VI. - SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE MISDRIJVEN.
Art. 58-65

HOOFDSTUK VII. - DEELNEMING VAN VERSCHEIDENE PERSONEN AAN EENZELFDE MISDAAD OF WANBEDRIJF.
Art. 66-69

HOOFDSTUK VIII. - RECHTVAARDIGINGS- EN VERSCHONINGSGRONDEN.
Art. 70-78

HOOFDSTUK IX. - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
Art. 79-85

HOOFDSTUK X. - TENIETGAAN VAN DE STRAFFEN.
Art. 86-99
(ALGEMENE BEPALINGEN.) <W 2000-11-28/35, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
Art. 100, 100bis, 100ter

Boek 2. - De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder