Belgisch Strafwetboek

Boek 1. - De misdrijven en de bestraffing in het algemeen

Boek 2. - De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder

Titel I. - Misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat

Titel Ibis. - Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht

Titel Iter. - Terroristische misdrijven

Titel II. - Misdaden en wanbedrijven die door de grondwet gewaarbodgde rechten schenden

Titel III. - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw

Titel IV. - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening

Titel VI. - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid

Titel VIII. - Misdaden en wanbedrijven tegen personen

Titel IX. - Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen

Titel IXbis. - Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen

Titel X. - Overtredingen

 

2747.com / law / Strafrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk rech