Strafbaar
De fiscale rol van de notaris: De notaris als spontane informant

Bijzondere aangifteverplichting van de notaris inzake witwasoperaties

De witwaswetgeving heeft in Belgie anno 2007 geen fiscaal doel. De witwaswetgeving betreft de strijd tegen aan aantal zware criminaliteitsvormen.

Preventieve luik: verwittiging door de notaris van de CFI ingeval van vermoeden van een witwasoperatie.
Wet van 11 januari 1993 (zoals veelvuldig gewijzigd). Hier is nooit sprake van schending van het beroepsgeheim van de notaris.

Repressieve luik: de notaris komt vaak in aanraking met eigendom. Indien hij de strafbare oorsprong van die eigendom moest kennen is hij anno 2007 strafbaar, als hij zijn ambt toch verleent.
Artikel 505 Strafwetboek
De notaris die kennis neemt van strafbare feiten moet dit melden aan de Procureurs des Konings.
Artikel 29 Wetboek van Strafvordering