Cassatie, 20 februari 1905

Het Belgische Hof van Cassatie besliste dat artikel 458 Strafwetboek van toepassing is op de notaris.

Rechtsleer

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht