Het beroepsgeheim

1. Wie uit hoofde van zijn beroep geheimen worden toevertrouwd, mag deze niet bekendmaken.

 

Zie ook: NOTARIS - beroepsgeheim