strafbaar

Strafrecht

Strafwetboek

Handels- en economisch recht

Misbruik van vennootschapsgoederen

Bestrijding van de georganiseerde misdaad en terrorisme

Betaling in contanten aan een handelaar - Overtredingen witwaswet


Bestraffing inzake bestuursrecht

Vlaanderen: Ruimtelijke Ordening, Monumenten

Burgerlijk recht

Woningbouwwet
Nulla pune sine lege (Geen straf zonder wet)