Belangenneming

2747.com / law / crime / belangenneming

contact

Notariele deontologie Strafrecht

Openbare ambtenaren moeten boven iedere verdenking staan. Zij mogen geen belangen nemen is zaken die zij als openbaar ambtenaar behandelen. Belangenneming is strafbaar gesteld. Belangenneming is minder erg dan het strafbaar feit van corruptie te plegen.

Artikel 245 Belgisch Strafwetboek