law : custody : appointment

Aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder anno 2007

Art. 488 bis B BW

Grondvoorwaarden
1. Meerderjarige
2. Die geen wettelijke vertegenwoordiger heeft
3. Die niet in staat is om zijn vermogen te beheren
4. omwille van zijn gezondheidstoestand
Vereiste van een omstandige geneeskundige verklaring

Procedure
Verzoek door elke belanghebbende
Neerlegging van het verzoekschrift
Dossier van het voorlopig bewind
Kennisgeving van de beschikking

Aanwijzing
Keuze van de voorlopige bewindvoerder
Modulering van zijn bevoegdheden

Bekendmaking
De griffier maakt iedere beschikking in verband met het voorlopig bewind bekend in het Belgisch Staatsblad.

Aanvangsverslag
De voorlopige bewindvoerder moet een aanvangsverslag maken over de te beheren goederen.

Bron: Het voorlopig bewind anno 2007